Uprawnienia geodezyjne

Aby móc legalnie wykonywać pracę na stanowisku geodety potrzebne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. W zależności od ich zakresu pozyskiwanie takich uprawnień może odbywać się w różnych trybach, szczególnie po uwolnieniu zawodu geodety. Wiedza na temat poszczególnych uprawnień tego typu oraz sposobu ich pozyskiwania jest bardzo ważna, i to nie tylko dla obecnych studentów na związanych z tym...